Knygų pristatymas

Gildijos „Vingis“ narių  knygų pristatymas

2023 m. birželio 28 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje vyko Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių kasmėnesinis susitikimas – popietė. Šioje popietėje gildijos nariai: Birutė Gaučienė, Onutė Kulbokienė, Alfredas Naktinis ir Birutė Kanevičienė, pristatė savo naujas knygeles. Šias knygeles išleido „Ridsales“ kūrybinė spaustuvė. Ši spaustuvė leidžia leidinių seriją, skirtą rašančiųjų kūrybai. Šios knygų serijos tikslas – supažindinti poezijos skaitytojus su skirtingais autoriais iš visos Lietuvos. Renginį vedė gildijos „Vingis“ pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė.

Atgal „Siabrynos“ popietėje – besibaigiančios vasaros baltarusių šventės