Dr. Halinos Kobeckaitės naujos knygos pristatymas

Sausio 26 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje įvyko Lietuvos karaimės diplomatės, Lietuvos Respublikos pirmosios moters ambasadorės , vertėjos, žurnalistės, humanitarinių mokslų daktarės, Trakų rajono savivaldybės garbės pilietės Halinos Kobeckaitės knygos „Karaimų istorijos pėdomis“ (Trakai: Voruta, 2022, tiražas – 500 egz.) pristatymas. Knyga išleista baigiantis 2022-siems metams, kurie buvo Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Karaimų metais. Knygoje pristatoma karaimų tautos kultūra, istorija, paveldas ir jų sąveika su šių laikų realijomis. Autorė yra karaimikos tyrėja ir saugotoja, tolerancijos ir pagarbos įvairių Lietuvoje gyvenančių tautybių žmonėms puoselėtoja, įnešusi svarų indėlį stiprinant kultūrų dialogą, puoselėjant tautinę ir religinę santarvę, ugdant visuomenėje humanistines vertybes.

Atgal Vilniaus 700-ųjų metų jubiliejui skirti koncertai