Dalios Grinkevičiūtės knygos „Prie Laptevų jūros“ vertimo į baltarusių kalbą pristatymas

Gruodžio 3 d. Tautinių bendrijų namų Renginių salėje vyko Vilniaus m. baltarusių klubo „Siabryna”, kurio vadovas yra Valentinas Stechas, renginys. Šio renginio metu buvo pristatytas Dalios Grinkevičiūtės knygos „Prie Laptevų jūros“ vertimas į baltarusių kalbą. Šią tremtinės Dalios Grinkevičiūtės atsiminimų knygą išvertė Vanda Martins duš Reiš. Vanda Martins duš Reiš yra Lietuvos baltarusių poetė, rašanti baltarusių kalba. Ji nėra vertėja, tačiau ši knyga ją įkvėpė išversti ją į baltarusių kalbą, kaip ji pati sako: „atėjo iki manęs, o ne aš prie jos“. Vanda Martins duš Reiš trumpai papasakojo apie savo darbą verčiant šią knygą, jai talkino literatūrologė, vertėja iš baltarusių kalbos, humanitarinių mokslų daktarė Alma Lapinskienė. Renginio metu buvo skaitomos ištraukos iš knygos baltarusių ir lietuvių kalbomis. Pristatyme dalyvavo brolijos „Lapteviečiai“ atstovai, baltarusių bendruomenės nariai. Renginyje skambėjo lietuvių tremtinių dainos, kurias atliko Genocido aukų muziejaus darbuotoja Ramunė Driaučiūnaitė. Tradicinių dainavimų grupė „Baltarusiškas stebuklas“, vadovė Sviatlana Čakuška, dainavo baltarusiškas dainas.

Atgal Čia gyvena Skorinos dvasia