Azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas apdovanotas valstybiniu apdovanojimu

Nuoširdžiai  sveikiname MAHIRĄ GAMZAJEVĄ, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininką,  su valstybiniu apdovanojimu.

2021 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje dekretu Nr. 1K-518 apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi Mahirą Gamzajevą,  Lietuvos vertėjų sąjungos meno kūrėją, Vilniaus knygos draugijos pirmininką, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininką, aktyvų daugiatautės Lietuvos pilietinės visuomenės kūrimo puoselėtoją, tolerantiškos, pilietiškai brandžios, daugiakultūrės ir demokratiškos Lietuvos visuomenės stiprintoją.

Linkime gerbiamajam Mahirui Gamzajevui naujų kūrybinių laimėjimų ir visokeriopos sėkmės vardan mūsų Lietuvos.

Su gilia pagarba ir meile,

Tautinių bendrijų namai  

Atgal 2021 -Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo metai