Alfredo Naktinio kūrybos pristatymas

Rugsėjo 26 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje vyko Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių renginys, kurį vedė gildijos pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė. Šiame renginyje buvo pristatyta gildijos „Vingis“ nario Alfredo Naktinio kūryba. Gildijos pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė trumpai pristatė autorių. Alfredas Naktinis eilėraščius pradėjo rašyti dar mokykloje, tačiau literatūrinei kūrybai labiausiai atsidėjo būdamas vyresnio amžiaus. A. Naktinis yra kaimo rašytojų sąjungos narys, nusipelnęs Biržų krašto pilietis, jau 10 metų yra gildijos „Vingis“ narys, labai kūrybingas, parašęs ir išleidęs daug eilėraščių knygų. Jo poezija nuoširdi, romantiška, kupina jaunatviškos meilės, optimizmo, alsuoja gamtos grožiu ir istorine krašto praeitimi. Šį kartą Alfredas Naktinis susirinkusius supažindino su savo kurtais eilėraščiais, kurie virsta dainomis bei giesmėmis. Pristatė savo išleistas dainų knygas, skambėjo jo eilėmis parašytos dainos. Autoriui talkino gildijos narė Nijolė Sedleckaitė.

Atgal Naujas Žurnalo „Tautinių Bendrijų Naujienos“ Numeris