Europos ombudsmenė Emily O‘Reilly Europos Namuose susitiko su nevyriausybinių organizacijų nariais

Gruodžio 12 dieną naujai išrinkta Europos ombudsmenė Emily O‘Reilly Europos Namuose, Vilniuje susitiko su įvairių Europos Sąjungos šalių narių nevyriausybinių organizacijų nariais.

Europos ombudsmenas yra nepriklausoma ir nešališka institucija , kuriai atskaitinga ES administracija. Ombudsmenas tiria skundus  dėl netinkamo administravimo ES institucijose, įstaigose, tarnybose ir agentūrose. Ombudsmeno kompetencijai nepriklauso tik ES teisingumo Teismas, kai jis vykdo savo teismo funkcijas.

Daugiau informacijos galima rasti adresu

www.ombudsman.europa.eu