Tautinių bendrijų taryba

TAUTINIŲ BENDRIJŲ TARYBA 

(2015-2019 m. kadencija)

Pirmininkė Gunta Rone

Nr.

Pavardė

Bendruomenė

1.

Sergo AMIRGULAŠVILI

Lietuvos gruzinų kultūros draugijos ,,Iberija“ pirmininko pavaduotojas

 2.

Ruslan ARUTIUNIAN

Lietuvos armėnų sąjungos narys

3.

Lučija BARTKIENĖ

 

Lietuvos rumunų kultūros bendrijos ,,Dačija” pirmininkė

 4.

Jelena BEREŽOK

 

Viešosios įstaigos ,,Slavų estetinio lavinimo centras” pirmininkė

5.

Mahiras GAMZAJEVAS

Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas

6.

Hicham Ahmad IBRAHIM

 

Lietuvos libaniečių bendruomenės narys

7.

Ela KANAITĖ

 

Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkė

8.

Sabina KANAPINA

Lietuvos kazachų bendruomenės "Nursaulė" pirmininkė

9.

Božena KARVELIENĖ

,,Romų integracijos namai“ pirmininkė

10.

Marytė MASLAUSKAITĖ

 

Kauno vokiečių bendrijos pirmininko pavaduotoja

11.

Leonidas MELNIKAS

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narys

12.

Evelina PAULAVIČIENĖ

 

Lietuvos graikų draugijos "Patrida" pirmininkė

13.

Nadiežda PETRAUSKIENĖ

Rusų kultūros centro narė

14.

Gunta RONE

Vilniaus latvių draugijos pirmininkė

15.

Marija RUBAŽEVIČIENĖ

Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugijos pirmininkė

16.

Eminat SAIJEVA

 

Baltijos čečėnų bendrijos pirmininkė

17.

Gžegož SAKSON

 

Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos

pirmininkas

18.

Larisa SLIESAREVA 

Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentė

19.

Valentin STECH

 

Vilniaus baltarusių politinių kalinių ir tremtinių draugija

20.

Natalija ŠERTVYTIENĖ

Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė

21.

Romuald ŠPAKOVSKI

Lietuvos karaimų kultūros bendrijos narys

22.

Leonid TREGUB

Pabaltijo ukrainiečių asociacijos pirmininkas

23.

Leila URMANOVA-VNUKOVA

Uzbekų kultūros centro pirmininkė

24.

Liia URMAN

Lietuvos estų draugijos pirmininkė

25.

Vladislav VOINIČ

Viešosios įstaigos ,,Pasaulio vilniukų suvažiavimas" direktorius

26. Valenty VOINILO Lenkų informacijos centro Vilniuje "Info Rum" pirmininkas