Baltarusių klubas "Siabryna"

 

Baltarusių klubas "Siabryna"

Pirmininkas Valentin Stech
tel. (8~5) 216 0317

Paskutinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 45 866 baltarusių tautybės asmenys. 1988 m. prie Lietuvos kultūros fondo susikūrė pirmoji gudų organizacija, o šiuo metu jų yra dvidešimt viena.

Visuomeninės organizacijos tautiečių tarpe atlieka švietimo darbą, propaguoja liaudies tradicijas, papročius, rengia koncertus, vakarones, susitikimus su Baltarusijos kultūros ir meno veikėjais. Lietuvos baltarusiai turi subūrę meno saviveiklos kolektyvų. Vienas iš jų – folklorinių dainų ansamblis "Siabryna", 1988 m. paminėjęs savo veiklos dešimtmetį.

Lietuvos baltarusiai išpažįsta pravoslavų arba katalikų tikėjimą. Baltarusijos katalikams 1998 m. grąžinta Vilniuje esanti Šv. Baltramiejaus bažnyčia, kurioje pamaldos vyksta gimtąja kalba.

Lietuvos baltarusiai švenčia Baltarusijos nepriklausomybės dieną – kovo 25 d., Kupalos šventę – birželio 24 d., Slucko ginkluoto sukilimo metines – lapkričio 27 d.