Apie mus

1991 m. Tautybių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (nuo 1999 m. – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės), siekdamas sudaryti sąlygas šalies tautinių mažumų savimonei ir kultūrai ugdyti, įsteigė Tautinių bendrijų namus. Juose įsikūrė vienuolika Lietuvos tautinių bendrijų visuomeninių organizacijų ir Tautinių bendrijų taryba.

2000 m. liepos 20 d. Tautinių bendrijų namai įregistruoti kaip viešoji įstaiga, kurios steigėjas – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Tautinių bendrijų namai veikia kultūros, švietimo ir mokslo srityse ir teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.