Vilniuje paminėta Lietuvos tautinių bendrijų diena

Gegužės 21 d. jau šeštą kartą buvo pažymėta Lietuvos tautinių bendrijų diena, kurią kaip atmintiną 2013 m. spalio 15 d. įteisino Seimas. Simboliška, kad iškilmingas minėjimas, kaip ir ankstesniais metais, vyko istorinėje sostinės Rotušėje, menančioje daugiakultūrį, daugiatautį, daugiakonfesinį Vilnių nuo tolimos praeities. Į minėjimą atvyko tautinių mažumų, pilietinių nevyriausybinių, žmogaus teisių organizacijų atstovai, valstybinių institucijų darbuotojai, Vilniuje akredituotų užsienio diplomatinių atstovybių pareigūnai.

Iškilmingo minėjimo dalyviai giedojo Lietuvos valstybės himną.

Po to į susirinkusius kreipėsi Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone.

„Ši data yra ne tik tautinių bendrijų šventė. Ji svarbi mūsų valstybei, visai visuomenei, kurios neatskiriamą dalį sudaro tautinės bendrijos. Tai ypač įtikinamai parodė praėję metai, kai buvo minimas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejus. Jo renginiuose – Pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų dienoje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, Dainų šventės „Vardan tos...“ šventinėje eisenoje aktyviai dalyvavo tautinės bendrijos“, - sakė G. Rone.

Šventės dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

„Tautinių bendrijų diena neseniai įteisinta, bet tautinės bendrijos yra sena Lietuvos tradicija. Jos ištakos – garsieji Gedimino laiškai Europos miestų amatininkams ir kitiems svarbiems žmonėms, kuriuos kunigaikštis kvietė atvykti į Lietuvą, įsikurti. Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo tautybės, tikėjimo, turi gerai jaustis Lietuvoje, puoselėti savo kultūrą, tradicijas. Taip ir yra. Vienija mus mūsų bendra nepriklausoma valstybė, lietuvių kalba“, - kalbėjo Seimo vadovas.

Kreipdamasi į susirinkusius, Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė pabrėžė kultūrinio dialogo svarbą, nes trys ketvirtadaliai svarbiausių pasaulio konfliktų turi kultūrinį aspektą.

„Tautinių mažumų pasirinkimas puoselėti savo tautos kultūras Lietuvoje kuria kokybiškai naują dydį – Lietuvos tautinių bendruomenių tradicijas. Tai ne tik formuoja priklausymo kaip tautai, taip ir valstybei  jausmą, bet ir padeda visuomenės nariams suvokti bendruomenės vienybės reikšmę“ – teigė dr. V. Montvydaitė.

Departamento direktorė įteikė apdovanojimus pasižymėjusiems tautinių bendrijų atstovams.

Tautinių mažumų departamento Aukso garbės ženklas "Už nuopelnus" įteiktas Tautinių bendrijų tarybos narei, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ pirmininkei Liučijai Bartkienei.

Departamento Sidabro garbės ženklai "Už nuopelnus" įteikti: Poetų ir rašytojų, rašančių rusų kalba Lietuvoje, literatūrinio susivienijimo LOGOS pirmininkui Vladimirui Koltsovui, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jelizavetai Lichtinšain, Lietuvos uzbekų bendrijos „Pachtakor“ pirmininkei Kuisin-oi Zujienei.

Grupei tautinių bendrijų narių už aktyvią visuomeninę veiklą, tarpkultūrinio dialogo puoselėjimą buvo įteiktos departamento atminimo dovanos – vardinai laikrodžiai, rašiklis, Padėkos raštai.

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio šventinį sveikinimą tautinėms bendrijoms perskaitė Vyriausybės Kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. Jis taip pat įteikė Vyriausybės vadovo Padėkos raštus grupei pasižymėjusių tautinių bendrijų narių.

Sveikinimo žodį tarė Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius. Grupei tautinių bendrijų narių jis įteikė Kultūros ministerijos Padėkos raštus.

Minėjimo dalyvius sveikino Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

„Vilniaus tautinės bendrijos yra mūsų turtas, gyvasis sostinės paveldas. Vilniaus istorija mums prisako – Vilnius yra visų tautų namai. Savo naujausioje darbų programoje aiškiai užsibrėžėme toliau puoselėti tautinių bendrijų švietimo tinklą Vilniuje, aktyviau skatinsime pažinti unikalų daugiakalbį Vilnių per įvairias mainų programas tarp skirtingų kalbų mokyklų“, - sakė meras.

Sostinės vadovas už aktyvią visuomeninę veiklą, nuopelnus puoselėjant etninę savo bendruomenių kultūrą, tradicijas Padėkos raštus įteikė grupei tautinių bendrijų narių.

Nuotaikingą koncertą minėjimo dalyviams surengė Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė „Color Jazz“ (vadovas Artūras Novikas).

Renginio vedėjas - Juozas Šalkauskas.

Renginio organizatoriai - Tautinių bendrijų namai ir Tautinių bendrijų taryba. Renginio globėjas ir rėmėjas - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.