Tamaros Jablonskajos (1947-2017) atminimo vakaras

Rugsėjo 14 d.  Tautinių bendrijų namuose vyko vakaras, skirtas Lietuvos rašytojų sąjungos narės, poetės ir prozaikės Tamaros Jablonskajos (1947-2017) atminimui.

Renginio metu susirinkusiems buvo pristatyta jos sukurtos poezijos ir prozos knyga „Večnyje predmety“ („Amžinieji dalykai“). Leidinys parengtas ir 1000 egz. tiražu išleistas Sankt Peterburge bendromis Jurijaus Potockio, Boriso Šesternikovo, Alinos Kiršbaum ir Rimos Zapesockajos pastangomis 2019 metais.

Atminimo vakare dalyvavo ir prisiminimais apie Tamarą Jablonskąją dalijosi specialai į renginį iš Vokietijos atvykusios Alina Kiršbaum ir Rima Zapesockaja (leidinio sudarytoja ir redaktorė). Šiltus žodžius apie kūrėją išsakė Boris Šesternikov, Jurij Potockij, poetas, autorinių dainų atlikėjas Sergejus Smirnovas. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotoja Loreta Pakalniškienė pagarsino Virginijos Aputienės prisiminimus apie T. Jablonskają.

Muzikinėje renginio programoje dalyvavo pianistė Lidija Koroliova ir smuikininkas Liutauras Milišauskas,  romansus, populiarias dainas ir klasikinius muzikos kūrinius atliko solistai Natalija Babelčius ir Rimgaudas Papickas, jiems akomponavo pianistė Lija Neugasimova. Renginį vedė Borisas Šesternikovas.

Lietuvos rašytojų sąjungos tinklalapyje pateikiama informacija:

„Tamara Jablonskaja – poetė, prozininkė. Gimė 1947 05 21 Vilniuje. Mirė 2017 09 14 Vilniuje, palaidota Liepkalnio kapinėse.
Baigė Vilniaus 17-ąją vidurinę mokyklą (vėliau iki reorganizavimo – Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinė mokykla). Dar mokykloje pradėjo rašyti eilėraščius, o pirmoji kūrybos publikacija pasirodė Maskvos žurnale paskutinėje mokyklos klasėje. 1965 m. išvyko dirbti į geležinkelio Obozerskaja-Sorokskaja statybą, dirbo Archangelsko srityje ir Vorkutoje. Ten įsitraukė į miesto literatūrinio susivienijimo veiklą, spaudoje buvo dažnai publikuojami eilėraščiai. 1966 m. grįžo į Vilnių, dirbo Vilniaus konstravimo biure laborante. Tais pačiais metais įstojo į Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) universiteto Filosofijos fakultetą. 1973 m. studijas baigė, įgijo filosofo specialybę. Grįžusi į Vilnių kurį laiką dirbo dėstytoja, nuo 1983 m. dirbo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Leidybos skyriuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Amžinieji dalykai: poezija. – Vilnius: Vaga, 1990.
Mėnulio spinduly: poezija. – 1993.
Бельмонт и другие пейзажи. – Вильнюс: Rotas, 1997.
Дорога и стрелочник: рассказы. – Вильнюс: Ротас, 2004.“