Onutės Kulbokienės knygos „Jausmų ir žodžių vingiai“ sutiktuvės

Rugpjūčio 19 d. Tautinių bendrijų namuose vyko literatūrinio susivienijimo „Vingis“ susirinkimas. Jo metu „Vingio“ nariams ir renginio svečiams buvo pristatyta nauja organizacijos vadovės Onutės Grybauskaitės-Kulbokienės  knyga „Jausmų ir žodžių vingiai“.

Tai jau trečioji jos eilėraščių ir prozos rinktinė, kurioje, kaip teigiama leidinio anotacijoje: „Visa, kas supa – gamta, žmonės įvykiai, - pamatyta, suvokta ir išjausta – tokia Onutės Kulbokienės kūryba, sudėta į šią knygą“. Įžanginius straipsnius šiai knygai parašė Birutė Silevičienė, Kietaviškių bibliotekos vedėja Janina Černiauskienė, Kazimiera Drūtienė. Visos straipsnių autorės pabrėžia jos „norą suteikti džiaugsmą tiems žmonėms ir pati pabūti laimina šalia tų žmonių, kurie ją supranta ir myli“ (B.Silevičienė), „Jos poezija – tai gamtos ir gyvenimo akimirkų deimančiukai: realistiški, nesumeluoti, neperpinti dviprasmybėm, suprantami ir šilti“ (K.Drūtienė),    

2012 m. išleista O.Kulbokienės eilėraščių ir prozos rinktinė „Lietuvišką žodį branginkim“, kurioje savo pastabias įžvalgas autorė meistriškai įkomponavo į šiluma dvelkiančius posmus. 2015 m. išleista jos antroji knyga „Nušvitusi akimirka“. Leidinyje autorė skaitytojams pristatyto savo sukurtus haiku (haiku – miniatiūrinė poezijos forma, išryškėjusi japonų kultūros aplinkoje XVIII amžiuje, o pastarąjį šimtmetį ypač pamėgta ir „vartojama“ daugelyje pasaulio šalių). O.Kulbokienės kūryba spausdinta septyniuose Elektrėnų literatų klubo „Strėva“, pekiuose Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, šešiuose „Vingis“ almanachuose.

Knygos pristatymą vedusi ilgametė Elektrėnų bibliotekos vedėja Genutė Dapkevičienė supažindino renginio dalyvius su Onutės biografija, pabrėždama jos aktyvią visuomeninę kultūrinę-švietėjišką veiklą Elektėnuose. Kalbėjusieji – susivienijimo narė Birutė Silevičienė, leidinio redaktorius Jonas Laurinavičius analizavo autorės poezijos posmus.  

Susirinkusieji susižavėję priėmė autorinių dainų atlikėjos iš Ukmergės Aldutės Lučinskaitės atliekamas dainas, sukurtas O.Kulbokienės eilėraščių tekstais.

Iš naujos knygos eiles skaitė jų autorė bei „Vingis“ nariai. Renginio dalyviams koncertavo autorinių dainų atlikėjai: Aleksandras Charinas ir Viktoras Pustovoi, Kauno muzikinio teatro solistas Rimgaudas Papickas ir pianistė Lija Neugasimova. „Vingio“ narė Svetlana Kločinskaja renginio salėje eksponavo savo meno kūrinius.