Popietė su lietuvių kalba

Birželio 14 d. Tautinių bendrijų namuose vyko renginys, skirtas lietuvių kalbai. Renginyje dalyvavo valstybinės lietuvių kalbos kursų klausytojai, svečiai.

Šiuo renginiu pažymėta valstybinės lietuvių kalbos kursų pavasario sesijos pabaiga. Renginio metu pagerbta kursų mokytoja Aušra Pakalkienė, šių metų birželio 17 d. pažyminti jubiliejinį gimtadienį.

Renginio pradžioje kursų klausytoja Vera Preis, atvykusi į Lietuvą iš Rusijos, padainavo lietuvių liaudies dainą „Palinko liepa šalia kelio“. Daina dar kartą priminė susirinkusiems, kad birželio 14-ąją dieną mūsų šalyje pažymima Gedulo ir vilties diena, kuomet Sovietų Sąjunga pradėjo masinius Lietuvių žmonių trėmimus į Sibirą. Kursų klausytoja Nelli Zhangalova, atvykusi į Lietuvą iš Kazachstano, atliko A.Makejevo dainą „Tas ilgas kelias namo“.

Sveikinimo žodžius kursų klausytojams bei Valstybinės kalbos komisijos padėką ir dovanas Aušrai Pakalkienei įteikė Valstybinės kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja dr. Vilja Ragaišienė. Ji teigiamai įvertino lietuvių kalbos kursų organizavimą Tautinių bendrijų namuose, akcentavo turiningą, kūrybinį mokytojos darbą.

Tautinių mažumų departamento Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė pristatė susirinkusiems Departamento veiklą, pasveikino A.Pakalkienę jubilienio gimtadienio proga. Kartu su Departamento Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiaja specialiste Egle Kiuraite įteikė jubiliatei gėles ir dovaną.

Aušrą taip pat sveikino Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė, gausus lietuvių kalbos kursų klausytojų būrys.  

Tautinių bendrijų namuose 2005 m. vasario 3 d. įkurtas Valstybinės kalbos mokymo centras.  Jo įkūrėjai - Valstybinė lietuvių kalbos komisija, tuometinis Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LRV ir Tautinių bendrijų namai. Valstybinės kalbos mokymo centras teikia metodinę ir praktinę paramą asmenims, norintiems išmokti lietuvių kalbos ar patobulinti jos mokėjimą. Centro veiklą nuolat remia Tautinių mažumų departamentas prie LRV ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Tradiciškai mokymai Centre vyksta vasario-birželio ir rugsėjo-gruodžio mėnesiais.

2018 m. I pusmetį organizuotuose valstybinės kalbos mokymo kursuose penkiose mokymo grupėse mokėsi 75 kitakalbiai.  Keturiose mokymo grupėse klausytojai mokėsi pagal valstybinės kalbos mokymo programą, skirtą įgyti I valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją: 29 jų siekė kalbos mokėjimo A1 lygiu ir 32 - kalbos mokėjimo A2 lygiu. Pagal valstybinės kalbos mokymo programą, skirtą įgyti II valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją mokėsi 14 asmenų, jie siekė lietuvių kalbos mokėjimo B1 lygiu.

Lietuvių kalbos klausytojus moko mokytoja metodininkė Aušra Pakalkienė,  Valstybinės kalbos mokymo centre dirbanti nuo jo įsikūrimo pradžios iki šiol. 2005-2017 m. ji sėkmingai mokė lietuvių kalbos per 1000 kursų klausytojų pagal savo parengtas mokymo programas, skirtas I (A1, A2), II (B1, B2) ir III (C1) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijoms įgyti, bei Valstybinės kalbos pagilinto mokymo (lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo ir įtvirtinimo) programą, teikė individualias konsultacijas valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo ir norminių aktų klausimais.

2014-2015 m. A.Pakalkienė dalyvavo Tautinių bendrijų namų vykdomame projekte „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 programą, kurio metu Vilniuje mokė lietuvių kalbos 40 projekto dalyvių.

Mokytoja metodininkė Aušra Pakalkienė mokymo procese kūrybingai pritaiko savo profesinę bei dalykinę patirtį, geranoriškai bendrauja su skirtingo amžiaus ir įvairių tautybių kursų klausytojais, dėmesingai atsižvelgia į jų pageidavimus bei pasiūlymus. Mokymo procese daug dėmesio skiria klausytojų kultūrinės kompetencijos ugdymui - supažindina su mūsų šalies kultūros savitumu, papročiais, simbolika, atskleidžia sąsajas su kitomis kultūromis. 2017 m. parengė 3 kursų klausytojus sėkmingam dalyvavimui tarptautiniame projekte „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“, 2018 m. šiame renginyje dalyvavo 5 kursų klausytojai.