Literatūros ir muzikos popietė „Dar ne vakaras...“

Liepos 21 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje vyko  literatūros ir muzikos popietė „Dar ne vakaras...“, skirta Kauno G.Deržavino rusų literatūros klubo pirmininko Galimo Sitdykovo jubiliejui pažymėti.

Renginio pradžioje G. Sitdykovas supažindino susirinkusius su G.Deržavino rusų literatūros klubo įkūrimo istorija, pasidalijo organizacijos kūrybiniais ateities planais.

Meninėje renginio programoje, kurią vedė klubo ansamblio „Melodija“ vadovė Rima Kazėnienė,  savo kūrybos eilėraščius skaitė klubo nariai, poetai iš Kauno ir Vilniaus: Galina Kuchtova, Valentina Jekateriničeva, Tatjana Kaziūnienė, Galina Ivanova ir kiti. Eiles keitė Rimos Kazėnienės atliekami rusų romansai, skambėjo dainos ukrainiečių, totorių kalbomis. Solistei akomponavo pianistė, kompozitorė Lidija Koroliova.

G.Sitdykovą jubiliejaus proga sveikino Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos Lietuvos skyriaus vadovas Lev Mesengiser, sveikinimą turiningai papildęs pianinu pagrotu muzikiniu kūriniu. Gėles ir sveikinimą su jubiliejaus proga Galimui įteikė Tautinių bendrijų namų direktorė A.Gedaminskienė.  

Galimas Sitdykovas gimė 1948 m. liepos 15 d. Rusijoje. 1984 m. baigė Vilniaus universitetą. Lietuvos žurnalistų sąjungos, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos narys. Vienas iš laikraščio „Lietuvos totoriai“ steigėjų ir jo vyr.redaktorius. Kauno literatūrinio almanachų (2008, 2010, 2013), kuriuos leidžia Kauno G.Deržavino rusų literatūros klubas,  bendraautorius bei sudarytojas, enciklopedinio leidinio „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ bendrautorius.