Lietuvos Respublikos Seime renginys, skirtas Tarptautinei romų dienai paminėti

Balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko renginys, skirtas Tarptautinei romų dienai paminėti.

Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvikas apžvelgė bendruomenės veiklą 2017 m. Renginio dalyviams sveikinimo žodžius išsakė Seimo narys Kęstutis Masiulis, Tautinių mažumų departamento prie LRV direktorė dr. Vida Montvydaitė, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro vadovė Daiva Tumasonytė pristatė Tarptautinės romų dienos proga Seime eksponuojamą fotografo Juozo Kamensko darbų parodą „Momento homo est“.

Pateikiame D.Tumasonytės pasisakymą apie parodą:

„Tik įsisąmoninus žmogaus asmeniškumą, gali suvokti, ką reiškia būti žmogumi.

 Šiandieną  kviečiami įeiti į pokalbį, per atvaizdą fotografijoje, išgyventi priklausomumą  žmonių grupėje, žmonijoje. Sukurti santykį, per paveikslo prizmę.

Žmogus YRA gyvastimi apdovanotas asmuo, kad gyventų, taptų,  neatsiejamas nuo santykio. Į kur mus kviečia ir gali nuvesti vaizdas?

Klausyti vienas kito, įsiklausyti, išgirsti, suklusti -  pasitikėti. Pasitikėjimas  - pirmapradis žmogaus poreikis, paremtas viltimi, tikėjimu, ir laukimu.

Stipri tauta, kuri nepraranda vilties jog įvyks tai ko laukia ...

Tai laiduoja gyvenimą, tai yra laisvė atvirumui, nuo baimės, įžūlaus žmogaus nepaisymo, jo orumo neigimo. Kaip žmonės, mes esame atsakingi už savo jėgų naudojimą visuomenės labui, rūpestį artimu - kitu, kitokiu. Svarbu, neužsidaryti širdies kertelėse išlaikant imlias, atviras širdis. Šiandien galime reflektuoti tautos istorinę patirtį, kai kupinoje nerimo aplinkoje  gimsta  išmintis.

Tauta,  kuri ieško savito kelio eidama link žmonijos gerovės.

Matėme, kai sutelkus jėgas, imamasi kūrybingos iniciatyvos bendram labui.

Šiandien matome konkrečios tautos augančią istorinę savimonę einant link laisvės, savo vietos po saule ieškojimo, įprasminant savo žmonių gyvenimo likimus. Istorijos vingiuose vystykime pokalbį,  nors proveržis tautos istorijoje prasideda kiekvieno širdyje.

Susitinkant būties kelyje, per vaizdinį, leiskime būti užkalbinti..., žvelgiant vienas kitam į akis, jauskime asmens istoriją....

Atsigręžę atgal matome, kai dėl vieno žmogaus nuopolio smerkiama visa tauta...

Įvykių sandūroje, grėsmės akivaizdoje liekant tyliems ir apstulbusiems, bet neliekant nebyliems, ir kuriantiems savo  istoriją, išlaikant trapžmogišką santykį ir dialogą. Tai  gali ir geba tik tauta, turinti potencialą...., už kurį reikia apsispręsti kasdien...

Šia paroda norime prakalbinti, protus ir širdis, bei pakviesti kurti naują, žmogiškumu  paremtą civilizaciją...

Fotografija – kai tyla garsesnė už žodį...“

Renginio organizatorius - Lietuvos romų bendruomenė ir jos  pirmininkas Ištvan Kvik., renginio draugai - Romų visuomenės centras.