Prisikėlimo šventė subūrė įvairių konfesijų atstovus

Gilias istorines šaknis turinčios daugelio konfesijų atstovų draugiško sugyvenimo tradicijos Lietuvoje, Vilniuje įgyja naujas formas.

Balandžio 22 d. kartu švęsti Atvelykį Tautinių bendrijų namuose susirinko krikščioniškų konfesijų atstovai: katalikų, ortodoksų (stačiatikių), graikų apeigų katalikų, liuteronų evangelikų, Naujosios apaštalų bažnyčios, Armėnų apaštališkosios bažnyčios.

Iškilmingą renginį pradėjo Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone. Ji suteikė žodį stačiatikių kunigui djakonui Vitalijui. Kalbėjo ir Naujosios apaštalų bažnyčios kunigui Janui Drevnickui. Buvo kviesti ir kitų konfesijų šventikai, bet dėl svarbių priežasčių negalėjo atvykti.

 
Skaityti plačiau

Latvijos tautinio kostiumo paroda

Typography

Kviečiame  į Latvijos tautinio kostiumo parodą.

Skaityti plačiau

Tautinių bendrijų namuose vyko tarptautinė konferencija

Kokia šiandien tautinių mažumų padėtis Baltijos šalyse? Kaip jos pačios vertina savo istoriją? Kokias mato perspektyvas gyvenamose šalyse? Šie klausimai buvo svarstomi 2017 m. kovo 31 d. Tautinių bendrijų namuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Tautinės mažumos Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje: istorija, dabartis, perspektyvos“.

Pradėdama konferenciją, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė pažymėjo, kad tautinės mažumos, jų organizacijos yra sukaupusios turtingą savo įvairiapusiškos veiklos patirtį. Todėl svarbu ją apbendrinti, paskleisti, pritaikyti ateityje.

Skaityti plačiau

Natalija Šertvytienė – Nacionalinio lygybės ir įvairovės apdovanojimo laureatė

Kovo 29 d. Valdovų rūmuose Vilniuje iškilmingos ceremonijos metu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu bei Norvegijos Karalystės ambasada įteikė Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2016, kuriais apdovanoti lygybės ir įvairovės srityje pasižymėję asmenys, organizacijos, jų idėjos, projektai, iniciatyvos, poelgiai, veiksmai. Apdovanojimai skirti devyniose nominacijose.

2016 metų Nacionalinis lygybės ir įvairovės apdovanojimas „Tautų dialogo“ kategorijoje įteiktas Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkei, Tautinių bendrijų tarybos narei Natalijai Šertvytienei – už aktyvų tautų dialogo puoselėjimą Lietuvoje, ukrainiečių tautinio tapatumo išsaugojimą bei puoselėjimą, tolerancijos ugdymą.

„Tautų dialogo“ apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.

 
Skaityti plačiau

Nattelos Ovsijenko (Ukraina) tapybos darbų paroda

Kovo 18 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje pradėta eksponuoti Nattelos Ovsijenko (Ukraina) tapybos darbų paroda.

Pristatydama savo parodą, Nattela Ovsijenko rašo: „Gimiau 1961 m. tolimajame Sibire, Omske. Tėtis buvo kariškis, todėl mūsų visa šeima (buvome keturi vaikai) dažnai keisdavo gyvenamąją vietą. Vaikystė buvo sunki – anksti mirė tėtis. Mamos netekome, kuomet man buvo 28 metai. Mama buvo šviesi, gyvenimą mylinti asmenybė ir tas charakterio savybes perdavė savo vaikams. Ji mokė mus mylėti ir džiaugtis gyvenimu, svajoti ir siekti savo svajonių.

 
Skaityti plačiau

Vilniaus ukrainiečių bendrijos renginys, skirtas Tarasui Ševčenkai

Kovo 18 d. Tautinių bendrijų namuose vyko renginys, skirtas iškiliam ukrainiečių Kobzariui, poetui, dailininkui Tarasui Ševčenkai, kurį organizavo Vilniaus ukrainiečių bendrija.

Susirinkusius sveikino Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė, Ukrainos ambasados Lietuvoje atstovas, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčio kunigas tėvas Vitalijus.

Renginyje dalyvavo Visagino ukrainiečių ansamblis „Kalyna“.

Skaityti plačiau

Pristatyta multimedijos plokštelė, skirta Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektams

Kovo 16 d. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pristatyta multimedijos plokštelė, skirta Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Departamento iniciatyva išleistame diske – fotografo Kosto Šukevičiaus įamžinti Lietuvos tautinių bendruomenių paveldo objektai 3D panoraminėse nuotraukose. Multimedijos plokštelėje pristatomas Lietuvos lenkų ir žydų bendruomenių paveldas.

Skaityti plačiau

Koncertas „Mano atminties bangomis“

Kovo 15 d. Tautinių bendrijų namuose vyko koncertas „Mano atminties bangomis“. Koncertavo Lietuvos operos ir baleto teatro solistas Arvydas Markauskas ir pianistė Irena Čiurilaitė–Markauskienė. Savo eilėraščius koncerto metu skaitė Valentina Skardžiuvienė ir Nina Chižij.   

Koncertą vedė ir savo eiles kaitė salono „Gyvenimo melodija“ vadovė Regina Kanajeva.

Skaityti plačiau

„Lietuvių kalbos dienų“ baigiamasis renginys

Kovo 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko „Lietuvių kalbos dienų“ baigiamasis renginys. Jo pradžioje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas pasidžiaugė, jog šis, jau antrus metus organizuojamas renginys, randa pritarimą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.  

LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja Rasa Sperskienė papasakojo apie lietuvių švietimo mokslo draugiją „Rytas“, veikusią 1913–1938 m.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė doc.dr. Daiva Vaišnienė pabrėžė, jog lietuvių kalbos dienų metu Lietuvoje ir užsienyje vyko daugiau kaip 2100 renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų, parodų. Dienų programoje dalyvavo 56 Lietuvos savivaldybės, 10 užsienio valstybių lietuvių bendruomenės, Lietuvos aukštosios ir bendrojo ugdymo mokyklos, muziejai, bibliotekos.

 
Skaityti plačiau

Laikraštis "Lietuvos Totoriai"

Typography

Naujas Lietuvos totorių bendruomenės laikraščio "Lietuvos Totoriai" numeris. Daugiau

Skaityti plačiau