Natalija Šertvytienė – Nacionalinio lygybės ir įvairovės apdovanojimo laureatė

Kovo 29 d. Valdovų rūmuose Vilniuje iškilmingos ceremonijos metu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu bei Norvegijos Karalystės ambasada įteikė Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2016, kuriais apdovanoti lygybės ir įvairovės srityje pasižymėję asmenys, organizacijos, jų idėjos, projektai, iniciatyvos, poelgiai, veiksmai. Apdovanojimai skirti devyniose nominacijose.

2016 metų Nacionalinis lygybės ir įvairovės apdovanojimas „Tautų dialogo“ kategorijoje įteiktas Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkei, Tautinių bendrijų tarybos narei Natalijai Šertvytienei – už aktyvų tautų dialogo puoselėjimą Lietuvoje, ukrainiečių tautinio tapatumo išsaugojimą bei puoselėjimą, tolerancijos ugdymą.

„Tautų dialogo“ apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.

Sveikiname Nataliją Šertvytienę aukšto apdovanojimo proga. Jos ilgametis, pasiaukojantis darbas pelnytai įvertintas. Džiaugiamės kartu su Natalija, kad šis darbas palieka gražius pėdsakus gyvenime, daro mūsų daugiatautę visuomenę labiau susitelkusią, ugdo joje savitarpio pagarbą, santarvę, toleranciją.

Natalija Šertvytienė – Vilniaus ukrainiečių bendrijos, įsikūrusios Tautinių bendrijų namuose, pirmininkė. Šiai visuomeninei organizacijai vadovauja nuo 1998 metų. Pažįstame ją kaip iniciatyvią, kūrybingą visuomenininkę, turinčią didelį autoritetą įvairių tautinių bendrijų tarpe. Savo visuomeninėje veikloje daug dėmesio skiria Lietuvos ukrainiečių tautinio tapatumo išsaugojimui bei puoselėjimui. Jos nuoširdaus darbo dėka Vilniaus ukrainiečių bendruomenė tapo viena iš aktyviausių Lietuvos tautinių mažumų bendrijų - nuolat rengiamos įvairios parodos, koncertai, poezijos vakarai, konferencijos, supažindinančios mūsų šalies visuomenę su Ukrainos istorija, kultūra, papročiais, tradicijomis. 

Nuoširdžiu darbu, mokėjimu bendrauti nusipelnė įvairių Lietuvos tautybių atstovų, jų visuomeninių organizacijų pagarbos ir palaikymo. Nuo 1999 m. Natalija Šertvytienė atstovauja šalies ukrainiečių bendruomenę Lietuvos Tautinių bendrijų taryboje, tris Tarybos kadencijas (2003-2009 m.) renkama šios Tarybos pirmininko pavaduotoja. Savo aktyvia pilietine pozicija prisideda prie tolerancijos, tarpusavio supratimo ugdymo visuomenės narių tarpe, už šią veiklą, ji apdovanota Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV sidabro ir aukso garbės ženklais „Už nuopelnus“.

N. Šertvytienė aktyviai dalyvauja pasaulio ukrainiečių organizacijų veikloje, ji išrinkta Pasaulio ukrainiečių moterų organizacijų federacijos nare. Jos visuomeninis darbas įvertintas Ukrainos ir Lietuvos valstybinių institucijų padėkos raštais. 2008 m. apdovanota Ukrainos valstybės Trečiojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus“ už svarų asmeninį indėlį, stiprinant Ukrainos autoritetą pasaulyje bei informacijos apie šalies istorinius ir nūdienos pasiekimus sklaidą.