Aleksandro Tuhan-Baranausko atminimas

 

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga ir Kauno apskrities totorių bendruomenė

kviečia į renginį,  skirtą  1941 m. Birželio sukilimo dalyvio Aleksandro Tuhan-Baranausko atminimo

lentelės atidengimui ir totorių apsigyvenimo Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 620 metų jubiliejui paminėti.

 

Renginys vyks Kaune 2017 m. rugsėjo 29 d. (penktadienį),

 

 

PROGRAMOJE:

11:00 - Lentelės, skirtos Aleksandrui Tuhan-Baranauskui atminti, atidengimas.

 

Adresas: Puodžių g. 14, Kaunas.

 

Kiti renginiai vyks Kauno įgulos karininkų ramovėje adresu Mickevičiaus g. 19, Kaunas.

 

12:00 – Fotografijų parodos „Lietuvos totoriai Kaune“ atidarymas.

 

12:20-13.30 – Pranešimai:

Lietuvos totoriai:šeši istorijos šimtmečiai (prof., dr. Adas Jakubauskas,

Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas);

 

Įvykiai Kaune 1941 m. birželį (Karo istorikas Arvydas Pociūnas);

 

Šeimos atsiminimai ap ie dėdę Aleksandrą ir tolimesnis šeimos

likimas (Aleksandro Tuhan-Baranausko sūnėnas Aleksandras Vilčinskas);

 

Savi tarp savų. Krymo totoriai Kaune 1945-1957 m. (prof., dr. Asija Kovtun).

 

Renginio rėmėjai:

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Kauno įgulos karininkų ramovė.

 

Informaciniai rėmėjai:

Vytauto Didžiojo karo muziejus;

Kauno regioninis valstybės archyvas.

 

Renginiuose dalyvaus: VŠI LDK atminties rūmai, Lietuvos totorių folkloro kolektyvas

„LSU “ (vadovė Almira Parmaksizoglu), dainininkė Rima Kazėnienė, Jūrų skautai, LDK

generolo Juzefo Beliako Lietuvos totorių karo istorijos klubas (vadas K. Z. Šafranavičius).