Iškilmingai paminėjo Tautinių bendrijų dieną

Gegužės 22 d. Vilniaus rotušėjė iškilmingai paminėta Lietuvos tautinių bendrijų diena. Pilnutėlėje salėje buvo tautinių mažumų, pilietinių nevyriausybinių organizacijų atstovai, valstybinių institucijų darbuotojai, Vilniuje akredituotų užsienio diplomatinių atstovybių pareigūnai.

Susirinkusius sveikino Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė.

„Džiaugiuosi, kad dėmesys Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendruomenėms didėja. Vis aiškiau suprantama, kad tautinė šalies įvairovė yra mūsų stiprybė, istoriškai susiklosčiusi tradicija, kurią privalome panaudoti šiuolaikinės valstybės raidai. Ketvirtą kartą švenčiame Tautinių bendrijų dieną, antrus veiklos metus skaičiuoja atkurtas Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vykdoma eilė veiklų ir projektų, skirtų tautinių mažumų integracijai ir kultūrų sklaidai. Bendradarbiavimas su tautinėmis bendruomenėmis ir valdžios institucijų bei savivaldos rūpestis padeda nuveikti daug reikšmingų darbų“, – sakė departamento vadovė.

 
Skaityti plačiau

Tarptautiniame seminare – apie Lietuvos totorius ir karaimus

Gegužės 18 d. Vilniaus universitete vyko tarptautinis seminaras „Lietuvos totorių ir karaimų istorijos šaltiniai: tyrimai ir jų perspektyvos“. Renginys skirtas istorinei datai – šiemet sukanka 620 metų, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje apsigyveno totoriai ir karaimai.

Seminare pranešimus skaitė Lietuvos, Lenkijos, Izraelio, Vokietijos mokslininkai. Jie nagrinėjo totorių ir karaimų teisinės, ekonominės, socialinės padėties, kultūros, švietimo klausimus įvairiais istoriniais laikotarpiais. Pažymėtina, kad pranešimuose buvo pateikta naujausių tyrimų rezultatų, iki šiol viešai nesklelbtų faktų.

 
Skaityti plačiau

Parodos stenduose – tautinių bendrijų istorija ir veikla

Gegužės 17 d. Vilniaus savivaldybės antro aukšto fojė atidaryta paroda „Lietuvos tautinės bendrijos: istorijos keliu“, skirtą Lietuvos tautinių bendrijų dienai. Joje pristatoma dvidešimties tautinių bendrijų istorija ir veikla.

Be parodos atidarymo, tautinės bendrijos pristatė savo tautinius kostiumus. Kaip žinia, 2017-ieji metai Lietuvoje paskelbti Tautinio kostiumo metais. Tautinis kostiumas – vienas iš tautos simbolių, etninio tapatumo, nacionalinės kultūros išraiškos forma. Bendrijų atstovai pasakojo apie savo tautinius kostiumus, spalvų, detalių prasmę ir kt.

 
Skaityti plačiau

Ukrainiečių kultūros dienos

Ukrainiečių kultūros dienų Lietuvoje programa

Skaityti plačiau

Lietuvių poezija ir dainos užsieniečių lūpomis

Gedimino pr. 3 Vilniuje, Gegužės 18 d. 18 val. 

Skaityti plačiau

Lietuvos totorių ir karaimų istorijos šaltiniai: tyrimai ir jų perspektyvos

Maloniai kviečiame į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto rengiamą tarptautinį seminarą Lietuvos totorių ir karaimų istorijos šaltiniai: tyrimai ir jų perspektyvos, kuriame Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai pristatys savo tyrimus, aptars naujus bendruomenių istoriją atspindinčius šaltinius, dalinsis netikėtomis įžvalgomis.

 

Skaityti plačiau

17 -asis Baltijos šalių vokiečių tautinių mažumų forumas

Typography
2017 m. gegužės 5 - 7 dienomis vyko 17 -asis Baltijos šalių vokiečių tautinių mažumų forumas, kuriame dalyvavo Vokiečių tautinių mažumų bendrijų atstovai ir tam tikrų sričių žinovai bei specialistai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Forumo dalyvių susitikimas vyko Vilniuje, Tautinių bendrijų namuose. 
Skaityti plačiau

Prisikėlimo šventė subūrė įvairių konfesijų atstovus

Gilias istorines šaknis turinčios daugelio konfesijų atstovų draugiško sugyvenimo tradicijos Lietuvoje, Vilniuje įgyja naujas formas.

Balandžio 22 d. kartu švęsti Atvelykį Tautinių bendrijų namuose susirinko krikščioniškų konfesijų atstovai: katalikų, ortodoksų (stačiatikių), graikų apeigų katalikų, liuteronų evangelikų, Naujosios apaštalų bažnyčios, Armėnų apaštališkosios bažnyčios.

Iškilmingą renginį pradėjo Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone. Ji suteikė žodį stačiatikių kunigui djakonui Vitalijui. Kalbėjo ir Naujosios apaštalų bažnyčios kunigui Janui Drevnickui. Buvo kviesti ir kitų konfesijų šventikai, bet dėl svarbių priežasčių negalėjo atvykti.

 
Skaityti plačiau

Latvijos tautinio kostiumo paroda

Typography

Kviečiame  į Latvijos tautinio kostiumo parodą.

Skaityti plačiau

Tautinių bendrijų namuose vyko tarptautinė konferencija

Kokia šiandien tautinių mažumų padėtis Baltijos šalyse? Kaip jos pačios vertina savo istoriją? Kokias mato perspektyvas gyvenamose šalyse? Šie klausimai buvo svarstomi 2017 m. kovo 31 d. Tautinių bendrijų namuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Tautinės mažumos Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje: istorija, dabartis, perspektyvos“.

Pradėdama konferenciją, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė pažymėjo, kad tautinės mažumos, jų organizacijos yra sukaupusios turtingą savo įvairiapusiškos veiklos patirtį. Todėl svarbu ją apbendrinti, paskleisti, pritaikyti ateityje.

Skaityti plačiau